No comments yet

Contoh Persembahan Tesis

Contoh Persembahan Tesis. Tesis ini, dihadiahkan untuk orang-orang yang dicintai. Ibu Hj. Siti Mardiah yang taat beribadah, dan selalu mendo’akan anak-anaknya agar sukses dan bahagia dalam mencapai setiap cita-cita dan impiannya. Bapak Almarhum H. Muslih Suryana, yang tampil sebagai pemimpin keluarga yang bijaksana dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya agar menjalankan pilar-pilar kehidupan dengan baik beliau semasa hidupnya selalu berwasiat agar tidak meninggalkan sholat lima waktu, dan selalu rukun dalam berkeluarga agar saling membantu dan menjaga satu sama lainnya. Semoga kepulangan bapak ke haribaan-Nya ditempatkan di dalam Surga yang telah dijanjikan-Nya.
Mertua yang juga getol mendoakan anak, dan menantunya semoga panjang umur dan berkah dalam hidupannya. Istri yang setia Holis Anilah, S.Pd.I yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka. Pahit getir dan suka cita silih berganti, menghantarkan kami dapat terus bergerak menuju keluwesan dan kedewasaan dalam berumahtangga. Insyaallah semoga tidak gampang putus asa, belajar ikhlas menerima setiap realitas yang menghampiri setiap perjalanan kami. Insyaallah kami tawakal atas segala keputusan yang ditetapkan Allah SWT., untuk kami semua.
Tesis ini juga dihadiahkan dan didokumentasikan untuk anak kembar kami: Muhammad Rifa’ Jawad dan Muhammad Rafi’ Jawad, anak yang insyaallah ganteng-ganteng, cerdas-cerdas, rajin menghapal sekaligus tentu menjadi tanggung jawab kami sekeluarga untuk membesarkan dan mendidiknya agar konsisten menjadi manusia. Amin.
Tentu saudara sekaligus kaka-kaka penulis: Ayip Ruslani, S.Pd.I, Badar Farid, Prof. Dr. Cecep Sumama, Herman Beni, MA, yang dengan segala keluwesannya membimbing dan menasehati penulis agar senantiasa optimis dalam melakoni kehidupan, semoga kebaikan kaka-kaka kami menjadi amal ibadah yang akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.,

Sabda Rasulullah SAW

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan (khairunnas anfa‘uhum linnas) “.

Post a comment